Product was successfully added to your shopping cart.

Tingimused

Tingimused

1. Üldised tingimused
1.1 Üldised tingimused kehtivad CityMööbel.ee mööblipoe klientide (edaspidi Klient) ja CityMööbel.ee poeomaniku Profy OÜ (edaspidi CityMööbel.ee) vahel ostu ja müügi korra ja reeglite kehtestamiseks ning pooltevaheliste õigussuhete küsimuste lahendamiseks.
1.2 Üldised tingimused ei saa olla vastuolus Eesti Vabariigi seadusandluse nõudmiste ja õigusnormidega. Üldtingimustest vajaliku info puudumise korral neid täiendatakse ja tõlgendatakse, lähtudes õigusnormidest.
1.3 Lisaks käesolevatele Üldistele tingimustele reguleerivad Kliendi ja CityMööbel.ee vahelisi suhteid CityMööbel.ee hinnakiri.
1.4 CityMööbel.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muuta. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel CityMööbel.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtivaid tingimused.
1.5 CityMööbel.ee ja a Klient soovivad kaubelda CityMööbel.ee veebilehekülje CityMööbel.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. CityMööbel.ee mööblipoes tellimust vormistades ning maksu sooritades, Klient kinnitab, et ta on tutvunud üldtingimustega ja on nendega nõus.
1.6 CityMööbel.ee toodete hinnad on osutatud Eesti eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
1.7 CityMööbel.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu (kaupade, kui ka teenuste eest). Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist - sellisel juhul kehtib hind mis oli kajastatud arvel, tellimuse vormistamise momendil.


2. Tellimine ja maksmine
2.1 Kliendi ostukorv luuakse hetkest, kui Klient on klikkinud lingile "Lisa ostukorvi".
2.2 Ostukorvis olevate toodete arvu, kogust ja toodete omadusi (värv,välimus jne) võib muuta, kuni lõpliku tellimuse kinnituseni.
2.3 Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete kiire ja korralik tarne.
2.4 Pärast „Vormistada tellimus" nuppu vajutamist kuvatakse ekraanile Kliendi tellimuse kinnitus ning koopia saadetakse automaatselt tellimuses märgitud Kliendi meiliaadressile, mis on salvestatud Kliendi ostu ajaloos ja CityMööbel.ee arhiivis.
2.5 Tasumine tehakse viie tööpäeva jooksul arvates arve esitamise hetkest.
2.6 Mööbli värv või suurus meie e-poes võivad erineda tegelikust.
2.7 CityMööbel.ee e-poes on kliendil võimalus tasuda toodete eest:
Ülekandega (internetipanga kaudu, pangakontoris või makseterminalis)
Pangalingi kaudu (maksekinnitusega internetipanga kaudu)
Krediitkaardiga
2.8 Maksimaalse efektiivsuse eesmärgil, on soovitatav kasutada Pangalinki. Kasutades seda maksemeetodit, näeb CityMööbel.ee klienditeenindus makset koheselt ning see kiirendab tellimuse täideviimis protsessi.
2.9 Oma valmisolekust, toodete kohaletoimetamiseks, teavitab CityMööbel.ee Klienti, tellimuses märgitud, kontakttelefoni või e-posti teel.


3. Transport ja tarneaeg
3.1 Tooted tarnitakse Kliendile ajavahemikus, mis on väljatoodud antud toote kirjelduses, või Kliendiga eraldi kokkuleppel.
3.2 Juhul, kui tarneaeg ei vasta Lepingus olevale infole - kohustub CityMööbel.ee teavitama Klienti tarneaja muutustest nii kiiresti kui võimalik.
3.3 Juhul, kui kauba kohaletoimetamisega viivitatakse üle kahe nädala, on Kliendil õigus nõuda CityMööbel.ee-lt lisaallahindlust (allahindluse suurus kooskõlastatakse individuaalselt).
3.4 Kui tellitud tooted on CityMööbel.ee lattu saabunud. Aantakse kaup üle kullerile ning transporditakse Kliendi tarneaadressile, eelnevalt kokkulepitud ajal.
3.5 Kaup toimetatakse tarneaadressi välisukseni (kohaletoimetamine maja ette).
3.6 Sihtkoha muutustest, on Klient kohustatud (3 päeva ette) teavitama CityMööbel.ee klienditeenindust. Adressi muutmine võib tuua muutusi ka transporditeenustes.
3.7 Tooted antakse kulleri poolt Kliendile üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist on soovitatav ülevaadata toote pakend. Nähtavate vigastuste korral, palume koheselt teavitada sellest CityMööbel.ee klienditeenindust. Allkirjastades saatele, kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve ning on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud).
3.8 Tasuta mööbli tarne üle kogu Eesti. (kohaletoimetamine maja ette)
3.9 Soovi korral lisatasu eest (40€) tuuakse kaup tuppa.
3.10 Kauba kohaletoimetamise tähtaeg 2-8 nädalat
3.11 Mööbli kokkupanek - 50€


4. Garantii ja kauba tagastus
4.1 Kliendil on õigus tagastada tellimus 14 tööpäeva jooksul, alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Tagastamisavaldus tuleb saata CityMööbel.ee meili aadressile. Avaldusse tuleb märkida tellimuse number, Kliendi nimi ning pangakonto number. Tellimuse maksumuse summa ning transpordikulud tagastatakse Kliendi pangakontole 14 tööpäeva jooksul, alates taganemisavalduse saamisest.
4.2 CityMööbel.ee kannab saatekulud kulud juhul kui:
Kaup oli transportimisel saanud vigastada.
Toode ei vasta tellimuses väljatoodud tootele.
4.3 CityMööbel.ee jätab endale õiguse mitte tühistada Kliendi tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud kaupa juhul, kui ostetud mööbliesemed on valmistatud Kliendile eritellimusel. Tegemist on eriprojekti- või muuga mis vastavuses Kliendi soovitustele ja nõudmistele. Need tellimused erinevad selle poolest, et klient on täitnud eritellimuste koostamise vormi mis on lisatud Müügilepingule.
4.4 Kui tagastatav toode on viga saanud - jätab CityMööbel.ee endale õiguse tasaarvestada toote väärtus. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamisega, on tal õigus kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.
4.5 CityMööbel.ee jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui:
Klient ei ole tellimuse kinnitusel/arvel väljatoodud summat tasunud 5 tööpäeva jooksul, alates tellimuse kinnituse/arve väljastamis kuupäevast
Kliendil on CityMööbel.ee ees võlgnevus
Kliendi järelmaksutaotluse päringul kohta saabus negatiivne vastus
Tellitud kaup puudub tarnija laos ning Klient ei ole nõus CityMööbel.ee poolt pakutava asendustootega
4.6 Kliendil on õigus esitada pretensioone 24 kuu jooksul, alates kauba kättesaamisest.
4.7 CityMööbel.ee ei vastuta:
Kui toode on rikutud/kahjustatud kliendi poolt
puuduste eest mis on tekkinud toote mitte sihtotstarbelise kasutamise tagajärjel
toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral
4.8 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral, on kliendil õigus nõuda kauba asendamist nõuetele vastava ja puudusteta tootega.


5. Poolte vastutus ja vääramatu jõud
5.1 CityMööbel.ee vastutab Kliendi ees CityMööbel.ee poolt käesolevate Üldiste tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
5.2 Klient vastutab CityMööbel.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
5.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
5.4 CityMööbel.ee ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
5.5 CityMööbel.ee ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate isikute ees kohustusi.
5.6 CityMööbel.ee ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude Üldiste tingimustega seotud tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.


6. Turvalisus ja Kliendi andmete kaitse.
6.1 CityMööbel.ee kasutab Kliendi poolt esitatud isiklikke andmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. CityMööbel.ee ei avalda Kliendi isiklikke andmeid kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.
6.2 CityMööbel.ee jätab endale õiguse teavitada Kliente uute toodete, teenuste ja parimate pakkumiste kohta juhul, kui klient on teinud linnukese kasti "Soovin saada uudiseid ning pakkumisi CityMööbel.ee toodete allahindluste kohta"
6.3 Kliendil on õigus loobuda CityMööbel.ee reklaamkirjast
6.4 Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete täielikku eemaldamist CityMööbel.ee kliendibaasist.
6.5 Parandamaks CityMööbel.ee klientide kasutajakogemust, kasutame oma veebilehel küpsiseid. Kui jätkate lehe sirvimist, siis nõustute küpsiste kasutamisega.